બેનર_તે

પેન્ટ

નર્સ ફેશન ટેપર્ડ લેગ સ્ટ્રેચ સ્ક્રબ પેન્ટ વિથ પ્લેટ્સ વિગતો

નર્સ ફેશન ટેપર્ડ લેગ સ્ટ્રેચ સ્ક્રબ પેન્ટ સાથે...

પોલી/રેયોન/સ્પેન્ડેક્સ.

પેન્ટની બાજુઓ પર પ્લેટ્સ.

સરળ કાળજી.ખૂબ નરમ અને આરામદાયક.

મલ્ટી પોકેટ સ્ટ્રેટ લેગ કાર્ગો પેન્ટ

મલ્ટી પોકેટ સ્ટ્રેટ લેગ કાર્ગો પેન્ટ

ફેબ્રિક: કપાસ/પોલી/સ્પૅન્ડેક્સ

કોન્ટ્રાસ્ટ ટોપ સ્ટિચિંગ સાથે મલ્ટી પોકેટ્સ,

સીધો પગ,

કોન્ટ્રાસ્ટ ડ્રોસ્ટ્રિંગ સાથે સ્થિતિસ્થાપક કમરબંધ.